Научни доказателства

В едно плацебо-контролирано клинично проучване (Canciani et al. 2014)1, проведено при 102 деца (между 3 и 6 години), които имат остра и упорита кашлица в продължение на повече от 7 дни, Grintuss Pediatric значително подобрява:

Освен това се оказва особено ефикасен в подгрупата на децата с ПО-ИНТЕНЗИВНА КАШЛИЦА, като значително намалява кашлицата при 93% от пациентите в сравнение с 54% от тези, лекувани с плацебо.

1 Canciani et al. Efficacy of Grintuss pediatric syrup in treating cough in children: a randomized, multicenter, double blind, placebo-controlled clinical trial. ltalian Journal of Pediatrics 2014, 40:56
Търсене