Grintuss

Последните проучвания показаха, че  в основата на кашлицата, и по специално на острата, стои възпаление на лигавицата,  локализирано предимно на нивото на горните пътища.

Защитата на лигавицата от дразнещи агенти и от самите вещества, произведени в резултат на възпалението, представлява нов терапевтичен подход за управление на кашлицата и алтернатива на медикаментозното лечение.

Едно ефикасно терапевтично средство трябва да може да модулира симптома на кашлицата, без да блокира ролята й на физиологична защита.

Това е възможно, като се действа едновременно на два фронта:

  • върху възпалението чрез образуването на защитна бариера, която възпрепятства по-нататъшния контакт с дразнещи външни агенти и намалява вредното влияние на свободните радикали, продукт на инфекцията, благодарение на действието на антиоксидантните вещества;
  • върху секретакато го втечнява и улеснява отстраняването му от физиологичните механизми, чрез понижаване на повърхностното напрежение и повишаване на овлажняването.
Aboca Grintuss