Grintuss

От физиологична гледна точка кашлицата е принудително изтласкване на въздух от белите дробове, което може да се прояви като рефлекс или волево действие.
Чрез кашлицата, всъщност, успяваме да изтласкаме въздуха от белите дробове с цел да освободим дихателните пътища от налични дразнещи агенти: секрет, патогенни агенти, вдишани вредни или дразнещи вещества; тя представлява първичен защитен механизъм за предпазване на горните дихателни пътища и осигуряване на физиологичното функциониране на дихателния апарат.

Aboca Grintuss